Liefde maakt jouw wereld mooier.
Onvoorwaardelijk.

Maar wel met voorwaarden die je beschermen.

Liefde maakt jouw wereld mooier.
Onvoorwaardelijk.

Maar wel met voorwaarden die je beschermen.

Onze voorwaarden.

Onze voorwaarden.

Wij houden van transparantie. Simpelheid. En vooral: duidelijkheid. En niet van voorwaarden. Daarom hebben we een verklaring van de liefde opgesteld. En daar houden we ons aan. En jou ook. Daarom vinden we het belangrijk om je onze Verklaring van de Liefde te schetsen.

Liefde maakt jouw wereld mooier.

De power of love gaat verder dan een glaasje wijn en een potje vrijen. Hoe meer mensen van elkaar houden, hoe mooier de wereld wordt. Helemaal prettig in een tijd waarin we dat goed kunnen gebruiken. Mooie gedachte toch?

Onze gegevens

Magnolia, handelsnaam van Brighter Future BV

KVK: 77379470
Rabobank NL22RABO 0351 9405 88

Laatst gewijzigd op 15 april 2021

Welkom bij Magnolia, geëxploiteerd door Brighter Future BV (“ons”, “wij”, het “Bedrijf” of “Magnolia”).

 1. Overeenkomst voor aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de Magnolia-app (“Magnolia App”), ongeacht of dat via een mobiel apparaat, mobiele applicatie gebeurt (gezamenlijk de “Dienst”) ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan (i) deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) ons Privacybeleid die elk via referentie is opgenomen in deze Overeenkomst. Als je dit niet accepteert en niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, dan maak je geen gebruik van de Dienst.

Wij veranderen van tijd tot tijd zaken in deze overeenkomst en de dienst. Wij kunnen dit om verschillende redenen doen, waaronder veranderingen in wettelijke vereisten, nieuwe functies of veranderingen in de bedrijfsvoering. De meest recente versie van deze Overeenkomst zal geplaatst worden op de website van Magnolia. De meest recente versie is de versie die van toepassing is. Als de veranderingen belangrijke veranderingen zijn die van invloed zijn op jouw rechten of verplichtingen, zullen wij je vooraf via de Dienst of via e-mail informeren over de veranderingen. Als je de Dienst blijft gebruiken nadat de veranderingen van kracht zijn geworden, ga je akkoord met de herziene overeenkomst. Je gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst alle eerdere overeenkomsten vervangt (behalve zoals hierin specifiek vermeld) en je hele relatie met Magnolia zal beheersen, met inbegrip van maar niet beperkt tot voorvallen, overeenkomsten en gedrag voorafgaand aan jouw aanvaarding van deze overeenkomst.

 1. Toelatingsvoorwaarden

Je moet ten minste 18 jaar oud zijn om een account te aan maken op Magnolia en onze dienst te mogen gebruiken. Door het aanmaken van een account en het gebruik van de dienst, verklaar en garandeer je dat:

 • je een abonnement aangaat bij Magnolia met een gratis proefperiode van 30 dagen,
 • je niet een persoon bent die is uitgesloten van het gebruik van de Dienst volgens de wetten van Nederland,
 • je je zult houden aan deze overeenkomst en alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften en
 • je nooit bent veroordeeld voor en nooit schuld hebt bekend aan een misdrijf, een zedenmisdrijf, of enig misdrijf waarbij geweld betrokken is en dat je niet verplicht bent je te registeren als zedendelinquent in enig lokaal of nationaal register voor zedendelinquenten.
 1. Jouw account

Je bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van de gegevens die je gebruikt om in te loggen in de Magnolia App. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder deze inloggegevens plaatsvinden. Als je denkt dat iemand toegang heeft verkregen tot jouw account, neem dan onmiddellijk contact op onze Support helden.

 1. De dienst wijzigen en beëindigen

Magnolia probeert haar dienst altijd te verbeteren en je aanvullende functionaliteiten te bieden. Dit betekent dat wij van tijd tot tijd nieuwe producten, functies en verbeteringen kunnen toevoegen en verwijderen. Als deze acties niet direct van invloed zijn op jouw rechten of verplichtingen melden wij dit mogelijk niet voordat wij deze verwijderen. In het geval we de Dienst in zijn geheel stop zetten , zullen we je hierover altijd vooraf informeren, tenzij er verzachtende omstandigheden zijn zoals wanneer veiligheids- of beveiligingsproblemen optreden.

Je kunt jouw account op elk moment beëindigen door de instructies op te volgen onder “Instellingen” van de Dienst. Je dient jouw in-app-aankopen echter te beheren via het desbetreffende platform van je mobiele apparaat (bijv., Apple Store, Google Play) om aanvullende facturering te voorkomen.

Magnolia kan jouw account op elk moment beëindigen als vermoedens bestaan dat je deze overeenkomst hebt geschonden. Bij een dergelijke beëindiging heb je geen recht op terugbetaling van aankopen. Nadat jouw account is beëindigd stopt deze overeenkomst met onmiddellijke ingang.

 1. Veiligheid – jouw interactie met andere gebruikers

Hoewel Magnolia er naar streeft om een respectvolle gebruikservaring aan te moedigen via functies zoals de dubbele opt-in waardoor gebruikers pas kunnen communiceren wanneer ze beiden een interesse hebben getoond in de ander, is Magnolia niet verantwoordelijk voor het gedrag van gebruikers in of buiten de Dienst. Je stemt ermee in voorzichtig te zijn bij alle interacties met andere gebruikers, in het bijzonder wanneer je besluit om buiten de Dienst om te communiceren of iemand persoonlijk te ontmoeten. Je gaat ermee akkoord dat je jouw financiële informatie niet afgeeft (bijvoorbeeld informatie over je creditcard of bankrekening) en dat je geen geld overmaakt of anderszins verstuurd naar andere gebruikers.

Jij alleen bent verantwoordelijk voor jouw interacties met andere gebruikers. Je begrijpt dat Magnolia geen crimineel achtergrondonderzoek uitvoert bij gebruikers of anderszins onderzoek doet naar de achtergrond van haar gebruikers. Magnolia geeft geen verklaringen of garanties over het gedrag van gebruikers. Magnolia behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment indien daar aanleiding toe bestaat wél criminele achtergrondonderzoeken of andere screenings (zoals het doorzoeken van registers van zedendelinquenten) over jou uit te voeren door gebruik te maken van beschikbare openbare registers. Je gaat ermee akkoord dat Magnolia hiervoor beschreven screenings mag doen in het kader van jouw eigen veiligheid.

 1. Rechten die Magnolia verleent

Magnolia verleent je een persoonlijke, royalty-vrije, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang en gebruik van de Dienst. Deze licentie is enkel bedoeld om jou de dienst te laten gebruiken en de voordelen ervan te laten genieten zoals bedoeld door Magnolia en zoals toegestaan in deze overeenkomst. Daarom ga je ermee akkoord om het volgende niet te doen:

 • De Dienst of enige content van de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Het kopiëren, wijzigen, verzenden, afgeleide werken maken, gebruiken van of reproduceren op welke manier dan ook van auteursrechtelijk beschermd materiaal, afbeeldingen, handelsmerken, handelsnamen, dienstenmerken of andere intellectuele eigendommen, content of bedrijfseigen informatie toegankelijk via de dienst zonder vooraf schriftelijke toestemming hiervoor te hebben verkregen van Magnolia.
 • Het uitdrukken of impliceren dat jouw uitspraken worden onderschreven door Magnolia.
 • Het gebruiken van een robot, bot, spider, crawler, schraper, toepassingen voor het doorzoeken van sites, proxy of ander handmatig of automatisch apparaat, methode of proces voor toegang, ophalen, indexeren, “data mining”, of op enigerlei wijze reproduceren of omzeilen van de navigatiestructuur of presentatie van de dienst of de inhoud ervan.
 • De Dienst gebruiken op een manier die de Magnolia of de servers of netwerken verbonden met Magnolia kan hinderen, verstoren of negatief beïnvloeden.
 • Het uploaden van virussen of andere kwaadaardige codes of activiteiten die anderszins de veiligheid van de dienst compromitteren.
 • Het vervalsen van kopteksten of anderszins manipuleren van id’s om de oorsprong van informatie die wordt verzonden naar of door de dienst.
 • Het “inkaderen” of “spiegelen” van enig onderdeel van de dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Magnolia.
 • Het gebruiken van meta-tags of code of andere apparaten met een verwijzing naar Magnolia of de dienst (of een handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, logo of slogan van Magnolia) om een persoon naar een andere website te leiden, ongeacht voor welk doel.
 • Het wijzigen, aanpassen, sublicentie geven, vertalen, verkopen, reverse-engineering, ontcijferen, decompileren of anderszins demonteren van enig deel van de dienst of ervoor zorgen dat andere dat doen.
 • Het gebruiken of ontwikkelen van derde-partij-toepassingen die communiceren met de dienst of andere gebruikerscontent of -informatie zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Het gebruiken, benaderen of publiceren van de Magnolia-application programming interface zonder onze schriftelijke toestemming.
 • Het peilen, scannen of testen van de kwetsbaarheid van onze dienst of enig systeem of netwerk.
 • Aanmoedigen of bevorderen van elke activiteit die in strijd is met deze overeenkomst.

Het Bedrijf kan onderzoek uitvoeren en eventuele beschikbare juridische stappen ondernemen in reactie op onwettig en/of onbevoegd gebruik van de Dienst, met inbegrip van beëindiging van jouw account.

Alle software die wij beschikbaar stellen, kun je automatisch downloaden, evenals upgrades, updates of andere nieuwe functies. Je kunt deze automatische downloads mogelijk aanpassen via de instellingen van je apparaat.

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat we content die jij plaatst als onderdeel van een Dienst kunnen controleren of bekijken. Wij kunnen alle content, geheel of gedeeltelijk, verwijderen die naar ons exclusieve oordeel deze Overeenkomst schendt of schade kan toebrengen aan de reputatie van Magnolia.

Je gaat ermee akkoord respectvol en vriendelijk te zijn bij het communiceren met medewerkers van onze klantenservice. Als wij van mening zijn dat jouw gedrag naar onze medewerkers van de klantenservice of naar andere medewerkers op enig moment dreigend of beledigend is, behouden wij ons het recht voor om jouw account onmiddellijk te beëindigen zonder restitutie van aankopen.

Door het indienen van suggesties of feedback bij Magnolia met betrekking tot onze Dienst ga je ermee akkoord dat Magnolia dergelijke feedback voor elk doel kan gebruiken en delen zonder je te compenseren.

Je gaat ermee akkoord dat Magnolia toegang heeft tot jouw accountinformatie en deze mag bewaren en openbaar maken indien daartoe wettelijk verplicht of wanneer oprecht gedacht wordt dat dergelijke toegang, behoud of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is, zoals: (i) om te voldoen aan juridische processen; (ii) voor de naleving van deze Overeenkomst; (iii) om te reageren op beweringen dat de inhoud in strijd is met de rechten van derden; (iv) om te reageren op jouw verzoeken om klantenservice; of (v) ter bescherming van de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van het bedrijf of een ander persoon.

 1. Community-regels

Door het gebruik van de Dienst, gaat je ermee akkoord dat je:

 • De dienst niet zal gebruiken voor doeleinden die onwettig of verboden zijn volgens deze overeenkomst.
 • De dienst niet zal gebruiken voor schadelijke of verwerpelijke doeleinden.
 • De dienst niet zal gebruiken om Magnolia te schaden.
 • Gebruikers geen spam zult sturen, niet zult vragen om geld en niet zult frauderen.
 • Je niet zult voordoen als een persoon of entiteit en geen afbeeldingen zult plaatsen van een ander persoon zonder zijn of haar toestemming.
 • Niemand zult pesten, “stalken”, intimideren, aanvallen, lastigvallen, mishandelen of belasteren.
 • Geen content zult plaatsen die in strijd is met of inbreuk maakt op iemands rechten, met inbegrip van de rechten rondom publiciteit, privacy, copyright, handelsmerken of ander intellectueel eigendom of contractrecht.
 • Geen content zult plaatsen die haatdragende taal bevat, die bedreigend is, seksueel expliciet of pornografisch, die aanzet tot geweld, of naaktheid of grafisch of zinloos geweld bevat.
 • Geen content plaatst die enige vorm van racisme, onverdraagzaamheid, haat, of fysiek letsel promoot tegen groepen of individuen.
 • Niet vraagt om wachtwoorden of persoonlijke identificerende informatie van andere gebruikers voor enig doel, of voor commerciële of onwettige doeleinden of persoonlijke informatie over een andere persoon verspreid zonder zijn of haar toestemming.
 • Niet het account van een andere gebruiker gebruikt.
 • Geen ander account aanmaakt als wij jouw account al hebben beëindigd, tenzij je daarvoor onze toestemming hebt.

Magnolia behoudt zich het recht jouw account te onderzoeken en/of te beëindigen, zonder restitutie van aankopen als je deze overeenkomst hebt geschonden, de Dienst hebt misbruikt of je op een manier hebt gedragen die Magnolia beschouwt als ongepast of onwettig, met inbegrip van acties of communicatie die zich in of buiten de dienst voordoen.

 1. Content van andere gebruikers

Hoewel Magnolia zich het recht behoudt om content te bekijken en verwijderen die in strijd is met deze overeenkomst is dergelijke content uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker die het plaatst. Magnolia kan niet garanderen dat alle content aan deze Overeenkomst zal voldoen. Als je content ziet op de Dienst die deze Overeenkomst schendt, rapporteer dit dan binnen de Dienst of via onze support helden.

 1. Aankopen

In-app-aankopen. Van tijd tot tijd kan Magnolia producten en diensten te koop aanbieden (“in-app-aankopen”) via Apple Store, Google Play of andere applicatieplatformen die geautoriseerd zijn door Magnolia (elk een “Softwarewinkel”). Als je ervoor kiest om een in-app-aankoop te doen, wordt je gevraagd om de details van jouw account bij jouw Softwarewinkel (“jouw IAP-Account”) in te vullen en op jouw IAP-Account wordt de in-app-aankoop in rekening gebracht overeenkomstig de voorwaarden die aan jou verstrekt zijn op het moment van aankoop alsook de algemene voorwaarden voor in-app-aankopen die van toepassing zijn op jouw IAP-Account. Sommige Softwarewinkels kunnen BTW in rekening brengen afhankelijk van waar je woont. Als je een automatisch vernieuwend abonnement aankoopt via een in-app-aankoop zal je op je IAP-Account steeds rekeningen blijven ontvangen voor het abonnement totdat je deze opzegt. Na jouw eerste abonnementsperiode en nogmaals na elke volgende abonnementsperiode zal jouw abonnement automatisch verder gaan gedurende een aanvullende periode van gelijke duur tegen de prijs die is overeengekomen toen je je abonneerde. Als je niet wilt dat je abonnement automatisch wordt verlengd of als je jouw abonnement wilt veranderen of beëindigen, dien je in te loggen op jouw IAP-Account en de instructies op te volgen om jouw abonnement te beëindigen zelfs als je jouw account bij ons hebt verwijderd of de Magnolia-applicatie van je apparaat hebt verwijderd. Het verwijderen van je Magnolia-account of van de Magnolia-applicatie van jouw apparaat annuleert jouw abonnement niet. Magnolia behoudt alle fondsen die aan jouw IAP-Account in rekening worden gebracht totdat je jouw abonnement opzegt via je IAP-Account.

10. Berichtgeving en procedure voor het melden van inbreuk op het auteursrecht

Als je denkt dat jouw werk is gekopieerd en geplaatst op de Dienst op een manier die een inbreuk op auteursrechten vormt, lever onze Support helden dan de volgende informatie aan:

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die geautoriseerd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waar volgens jou inbreuk op is gemaakt;
 • een beschrijving van waar het materiaal, waar volgens jou inbreuk op is gemaakt, zich bevindt op de Dienst (een dergelijke beschrijving moet redelijkerwijs voldoende zijn om ons in staat te stellen het vermeende inbreukmakende materiaal te vinden);
 • jouw contactinformatie waaronder jouw telefoonnummer en e-mailadres;
 • een schriftelijke verklaring van jou dat je er te goeder trouw van overtuigd bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn/haar agent of de wet en
 • een verklaring opgesteld door jou, onder sanctie van meineed, dat de bovenstaande informatie in jouw bericht juist is en dat je de eigenaar bent van het auteursrecht of gemachtigd bent te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht.

Berichten over inbreuk van auteursrecht dienen te worden gestuurd naar de Support helden. Zij pakken dit op met de Copyright Agent.

Magnolia zal de accounts van herhaaldelijke overtreders beëindigen.

11. Disclaimer

Magnolia biedt de service op een “as is”- en “as available”-basis en, voor zover toegestaan door toepasselijk recht, verleent geen garanties van welke aard ook, uitdrukkelijk of impliciet, wettelijk of anderszins met betrekking tot de Dienst (inclusief alle content daarin), met inbegrip van, zonder beperking, impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreukmakendheid. Magnolia verklaart of garandeert niet dat (a) de dienst ononderbroken, veilig of vrij van fouten is, (b) eventuele gebreken of fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd, of (c) enige content of informatie die je verkrijgt op of via de dienst juist zal zijn.

Magnolia neemt geen verantwoordelijkheid voor enige content die jij of een andere gebruiker of derde partij plaatst, verzendt of via de Dienst ontvangt. Elk materiaal dat via het gebruik van de Dienst wordt gedownload of anderszins verkregen is jouw eigen keuze en wordt gedaan op eigen risico.

Magnolia neemt geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van jou of dat van een andere gebruiker, binnen of buiten de Dienst.

12. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door toepasselijk recht, zullen Magnolia, haar werknemers, licentiegevers of dienstverleners in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte, gevolg-, exemplaire, incidentele, speciale of punitieve schade met inbegrip van, zonder beperking, verlies van winst, direct of indirect, of enig verlies van gegevens, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen, als gevolg van:

 • jouw toegang tot of het gebruik van of onvermogen om te openen of gebruiken van de dienst,
 • (ii) het gedrag of de content van andere gebruikers of derde partijen op, via, of na gebruik van de dienst; of
 • (iii) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van jouw content, zelfs als Magnolia is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Niettegenstaande het voorgaande, zal Magnolia in geen geval de totale aansprakelijkheid voor elke en alle vorderingen voortkomend uit of met betrekking tot de Dienst of deze Overeenkomst meer bedragen dan het aan Magnolia betaalde bedrag, indien van toepassing, gedurende het tijdvak van vierentwintig (24) maanden onmiddellijk voorafgaande aan de datum dat je voor het eerst een rechtszaak arbitrage of een andere juridische procedure begint tegen Magnolia, in wet of billijkheid, in een rechtbank. De beperking van schade beschreven in de onmiddellijk voorafgaande zin is van toepassing (i) ongeacht de grond waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd (of dit nu standaard, contract, onrechtmatige daad, statuut of anders is), (ii) ongeacht het type van de schending van verplichtingen , en (iii) ten aanzien van alle gebeurtenissen, de dienst en deze overeenkomst.

De bepalingen betreffende beperking van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie is van toepassing zelfs als jouw rechtsmiddelen krachtens deze overeenkomst niet voldoen met betrekking tot hun essentiële doel.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toe, dus mogelijk zijn sommige of alle uitsluitingen en beperkingen in deze sectie niet op jou van toepassing.

13. Toepasselijk recht

Behalve waar onze arbitrage-overeenkomst bij wet verboden is, geldt Nederlands recht, ongeacht zijn tegenstrijdige wettelijke regels, voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, de Dienst of jouw relatie met Magnolia.

14. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord, voor zover is toegestaan onder toepasselijk recht, om Magnolia en onze respectievelijke functionarissen, directeuren, agenten te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te houden en van en tegen alle klachten, eisen, vorderingen, schade, verliezen, kosten, verplichtingen en onkosten, met inbegrip van erelonen van advocaten, te wijten aan, voortvloeien uit of die op enigerlei wijze betrekking hebben op jouw toegang tot of gebruik van de dienst, jouw content of jouw schending van deze Overeenkomst.

15. Volledige overeenkomst – Andere

Deze overeenkomst, samen met het Privacybeleid bevatten de volledige overeenkomst tussen jou en Magnolia met betrekking tot jouw relatie met Magnolia en het gebruik van onze Dienst. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht en in effect. Het niet uitoefenen of handhaven door Magnolia van enig recht of bepaling van deze Overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van dergelijke recht of voorziening. Je gaat ermee akkoord dat jouw Magnolia-account niet-overdraagbaar is en al jouw rechten op jouw account en content ervan aflopen in geval van overlijden. Geen agentschap, partnerschap, joint venture, fiduciaire of andere speciale relatie of tewerkstelling wordt gecreëerd als gevolg van deze overeenkomst en je mag geen uitspraken doen namens Magnolia of Magnolia op enigerlei wijze binden.