Community

We werken met liefde aan de liefde.

Welkom bij de Magnolia-community. Als je eerlijk, vriendelijk en respectvol voor anderen bent, ben je hier altijd welkom. Als je dat opzettelijk niet bent, is het mogelijk dat je niet lang deel uitmaakt van onze community. Ons doel is om te zorgen dat gebruikers zich vrij kunnen uiten, op voorwaarde dat ze anderen daarmee niet beledigen. Bij Magnolia gelden dezelfde normen voor iedereen.

Naaktheid/Seksuele inhoud

We zijn echt niet preuts. En naaktheid is puur en vinden we mooi. Maar.. probeer het wel liefdevol te houden, zodat het door iedereen kan worden gewaardeerd. Geen naaktheid, geen seksueel expliciete inhoud en geen lijstje van al je seksuele verlangens in je biografie. Houd het liefdevol.

Pesterijen

Je mag geen andere gebruikers lastigvallen of pesten, en je mag anderen niet aanmoedigen om dat te doen. Dat omvat het verzenden van ongevraagde seksuele content naar je matches. Meldingen van stalking, bedreigingen, pesten, intimidatie worden erg serieus genomen.

Geweld en lichamelijke schade

Wij tolereren geen gewelddadige, grafische of bloederige inhoud op Magnolia, noch enige acties of inhoud die pleiten voor of dreigen met geweld van welke aard dan ook, inclusief het bedreigen of promoten van terrorisme. Fysieke aanvallen, dwang en geweldpleging zijn ten strengste verboden.

Inhoud die voor zelfmoord of zelfbeschadiging pleit of die zelfmoord of zelfbeschadiging verheerlijkt, is ook niet toegestaan. In deze situaties kunnen we een aantal stappen ondernemen om de gebruiker te helpen, inclusief het in contact brengen met hulpinstanties.

Haatzaaierij

Alle inhoud die racisme, onverdraagzaamheid, haat of geweld tegen individuen of groepen promoot, bepleit of goedkeurt op basis van factoren zoals (maar niet beperkt tot) ras, etniciteit, religieuze overtuiging, handicap, geslacht, leeftijd, nationale afkomst, seksuele geaardheid of genderidentiteit is niet toegestaan.

Privégegevens

Publiceer geen privégegevens, van jou of van iemand anders, waar anderen ze kunnen zien. Dit omvat BSN nummers, paspoorten, wachtwoorden, financiële informatie of contactgegevens die niet openbaar zijn, zoals telefoonnummers, e-mailadressen, thuis-/werkadres.

Spam

Doe je niet anders voor dan je bent. Wees jezelf. Gebruik Magnolia niet om mensen naar externe websites te leiden via een link of anderszins.

Promotie of lastigvallen

Andere gebruikers lastigvallen is verboden op Magnolia. Je mag je matches uitnodigen voor iets dat je doet, maar als het doel van je profiel is om te adverteren voor je evenement of bedrijf, non-profitorganisatie, politieke campagne of wedstrijd of om onderzoek te doen, kunnen we je account verwijderen. Hoewel we het echt leuk vinden dat je volgende week een comedyshow doet, mag je Magnolia niet gebruiken om de show te promoten.

Prostitutie en mensenhandel

Promotie van of pleiten voor commerciële seksuele diensten, mensenhandel of andere seksuele handelingen zonder wederzijds goedvinden is ten strengste verboden en zal ertoe leiden dat je account permanent wordt verbannen van Magnolia.

Scammen

Magnolia heeft een nultolerantiebeleid voor elk soort agressief gedrag. Iedereen die probeert om persoonlijke informatie van andere gebruikers te weten te komen om die gegevens te gebruiken voor frauduleuze of illegale activiteiten, kan worden verbannen. Wie betrapt wordt op het doorgeven van zijn eigen financiële gegevens (PayPal, iDeal etc.) om geld te ontvangen van andere gebruikers, kan zonder vooraankondiging van Magnolia worden verbannen.

Imitatie

Wees jezelf! Doe niet alsof je iemand anders bent.

Boots geen persoon of entiteit na en doe niet alsof je met een persoon of entiteit bent geaffilieerd, verbonden of geassocieerd als dat niet zo is.

Minderjarigen

Je moet 18 jaar of ouder zijn om Magnolia te gebruiken. Als zodanig staan we geen afbeeldingen toe van niet-begeleide minderjarigen. Als je foto’s van je kinderen wilt plaatsen, zorg er dan voor dat je ook op de foto staat. Als je een profiel ziet dat een niet-begeleide minderjarige bevat, waarin letsel aan een minderjarige wordt aangemoedigd of een minderjarige op een seksuele of suggestieve manier weergeeft, meld dit dan onmiddellijk.

Inbreuk op copyright en handelsmerken

Als het niet van jou is, plaats het dan niet. Als je Magnolia-profiel werk bevat dat auteursrechtelijk beschermd is of door anderen is gedeponeerd, mag je het niet weergeven, tenzij je de toestemming hebt.

Illegaal gebruik

Gebruik Magnolia niet om iets illegaals te doen. Als het in het echte leven illegaal is, is het illegaal op Magnolia.

Eén persoon, één account

Magnolia-accounts kunnen niet meerdere eigenaren hebben, dus maak geen account aan met je vriend(in) of partner. Zorg er bovendien voor dat je niet meerdere Magnolia-accounts hebt.

Apps van derden

Het gebruik van apps die door anderen dan Magnolia zijn gemaakt en die beweren onze service aan te bieden of speciale Magnolia-functies te ontgrendelen is niet toegestaan.

Ongebruikte accounts

Magnolia is leuk om te gebruiken… altijd! Gebruik Magnolia aan zee, gebruik Magnolia op het terras of in het bos. Gebruik Magnolia als je gaat dansen, gebruik Magnolia voor nieuwe kansen! Maar als je je 2 jaar lang niet bij je Magnolia-account aanmeldt, kunnen we je account verwijderen wegens inactiviteit.